Skip to main content
Årshjul 2022

Årshjul for eReolen & Go 2022

eReolens redaktion har nu udarbejdet årshjul for fokusområder og aktiviteter i 2022. 

Der er både et årshjul for eReolen og eReolen Go, og begge årshjul kan findes i footeren på de respektive hjemmesider:

> Download eReolen årshjul 2022

> Download eReolen Go årshjul 2022

Årshjulene giver overblik over, hvilke temaer der vil være fokus på i årets løb - med øje for litterære og kulturelle begivenheder, som finder sted i bogbranchen og i samfundet generelt. Redaktionen tager udgangspunkt i årshjulets emner, når den skriver artikler og laver karruseller, og forlagene har desuden mulighed for at anbefale bøger, som er relevante for temaerne. På denne måde sikrer vi, at eReolen og Go's katalog præsenteres så bredt som muligt, samt at brugerne bliver mødt af alsidige og relevante anbefalinger inden for de udvalgte temaer. 

 

Plads til aktuelle temaer

De to årshjul viser også, hvilke aktiviteter, mærkedage og kampagner, der er planlagt i løbet af året. Begge årshjul vil løbende blive opdateret, hvis der kommer nye aktiviteter eller lignende til. Der er altid plads til at sætte fokus på aktuelle temaer, som ikke er planlagt på forhånd, hvis redaktionen får nys om vigtige begivenheder o.l.. Formidlingen på eReolen og eReolen Go er altså ikke begrænset til temaerne fra årshjulet, men årshjulet er udgangspunktet for formidlingen og skal sikrer, at vi når omkring et bredt udsnit af temaer i løbet af året. 

 

Ved spørgsmål til årshjulene kan man rette henvendelse til:

eReolens årshjul: Dagmar Seeberg (smda@aarhus.dk) og Anne Byriel (cbyan@aarhus.dk)

eReolen Go's årshjul: Emma Alnor (emmal@aarhus.dk) og Anne Helmig (hanw@aarhus.dk)