Skip to main content
Mand på strand

eReolens udlånsstatistik 2021

Udlånet på eReolen steg i 2021 med ca. 1 mio. og nåede op på mere end 7.4 mio. udlån.

Der er i 2021 udlånt i alt ca. 7.4 mio. digitale bøger på eReolen. Det er næsten 1 mio. flere udlån end i 2020 og en vækst i udlånet på 14 pct. Væksten i 2021 bygger oven på en vækst i 2020 på 38%. Det er fortsat lydbøgerne, der er mest populære, og det er også her, at der er den største stigning i udlånet. Antallet af unikke lånere er steget til ca. 714.000, og de fordeler sig med ca. 500.000 brugere af e-bøger og ca. 500.000 brugere af lydbøger.

Stor stigning i udlånet på Go

Også på eReolen Go er der tale om vækst i udlånet. Udlånet til børn via Uni-login ligger i 2021 på 1.3 mio., og samlet set er udlånet de sidste to år vokset markant med 102 pct.. Der er i alt ca. 155.000 unikke lånere fra 852 tilmeldte skoler fra 56 kommuner.

Markant interesse for Global

Der er tilmed i år fortsat stor og voksende interesse for lån af bøger på engelsk på eReolen Global. Udlånet ligger på ca. 315.000, og der har været en vækst i udlånet på 13% i 2021.

 

Graf over udlån