Af markedsmæssige hensyn er vi ophørt med at bringe statistikken for Filmstriben på netbib.dk

Vi vil dog fortsat udsende en tilsvarende statistik for brugen af Filmstriben til bibliotekerne ved afslutningen af hvert kvartal.

Biblioteker der ønsker at modtage denne statistik bedes sende en mail med overskriften ”Kvartalsstatistik Filmstriben” til dbc@dbc.dk