Skip to main content

Meningsmålinger

Nyt fakatalink: Meningsmålinger er blevet et vigtigt redskab, der kan påvirke både den offentlige diskussion og den politiske beslutningsproces. Spørgsmålet er, om medierne refererer meningsmålinger troværdigt og kritisk.
[...]

Socialisme

Nyt Faktalink: Socialisme betegner både en samfundsorden, hvor produktionsmidlerne er kollektivt ejet, og en bevægelse, der arbejder for at frembringe denne samfundsorden. Begrebet er blevet brugt siden slutningen af det 18. århundrede.
[...]

Salmonella

I Danmark og resten af Europa er der konstateret en stigning i antallet af antibiotikaresistente salmonellatyper. Eksperterne mener, at stigningen skyldes brug af antibiotika i landbruget, særligt til svin.
[...]

Skateboarding

Skateboarding har i årtier har været ildeset af mainstream-samfundet, men er med tiden blevet anerkendt i brede kredse og endda kommet på programmet som sportsgren ved OL i 2021.
[...]

TikTok

TikTok er et meget populært socialt medie, som herhjemme især bruges af børn og unge. Men mediet kritiseres bl.a. for at vise upassende indhold og undertrykke bestemte holdninger og personer.
[...]

Arktis

Nyt Faktalink: De senere årtier er Arktis blevet centrum for både den globale opvarmning og et kompliceret storpolitisk magtspil, og verden har igen vendt opmærksomheden mod Arktis.
[...]

Køn og identitet

Nyt Faktalink: Køn er en kategori, som vi bruger til at forstå os selv og andre med, og derfor er køn og identitet tæt knyttet. Kønsidentitet er en indre oplevelse af ens identitet og ikke nødvendigvis biologisk bestemt.
[...]