Skip to main content
konsulentbistand

Konsulentbistand fra eReolen Go

Tænketankens læsevaneundersøgelse for børn viser, at der er behov for at styrke indsatsen for at fremme børns fritidslæsning. eReolen Go har det seneste års tid arbejdet med projektet ”Frilæsning med eReolen Go – en styrkelse af samarbejde mellem skole og bibliotek”, der giver biblioteker og skoler inspiration og redskaber til at øge kendskabet og brugen af eReolen Go som frilæsning hos børnene.

I forlængelse af projektet vil eReolen Go gerne tilbyde bibliotekerne konsulentbistand, der kan hjælpe med at få de udviklede koncepter og inspirationsværktøjer fra projektet i spil på bibliotekerne. Indholdet af konsulentbistanden kan tilrettelægges i samarbejde med det enkelte bibliotek og kan omfatte fx:

  • Generel introduktion til eReolen Go, der kunne klæde personalet på til at markedsføre eReolen Go i biblioteksrummet og over for skolerne
  • Præsentation af koncepter fra frilæsningsprojekt og orientering om, hvordan andre biblioteker anvender koncepterne
  • Hjælp til at lave en slagplan for, hvordan man afholder de enkelte koncepter i frilæsningsprojektet i biblioteksrummet eller på skolerne
  • Erfaringer med kontakt til skoler og udvælgelse af koncepter, der kunne anvendes på skoler ¨
  • Hjælp og materiale til, hvordan man kan præsentere eReolen Go og koncepterne i projektet for skoler
  • Kommunikation og markedsføring af eReolen Go til skoler og på biblioteket

Hvis der er interesse for bestilling af konsulentbistand, så kontakt venligst Britt Skjoldborg, skbr@aarhus.dk

Comments (0)