Skip to main content
Flora Danica Svamp, KB

Naturinspiration med Flora Danica

Efteråret er en fantastisk tid til at få motion ude i naturen, hvor det er muligt at samle bær og svampe, samt se det flotte farveskifte på træernes blade. Flora Danica kan bruges til at lave en skattejagt, hvor man skal finde nogle af de 3.240 planterne værket består af, eller man kan bruge Flora Danica til at finde ud af, hvilke planter man har fundet efter en tur i naturen. Eller måske få lyst til at tegne planterne.

Det store danske botaniske værk Flora Danica blev påbegyndt i 1761, og er et af verdens største planteværker - et ægte barn af oplysningstiden, som var 123 år undervejs. De 3.240 kobberstukne tavler som værket består af er fri af ophavsret, og er alle digitalt tilgængeligt på Det Kgl. Bibliotek.

eKurser.nu har produceret et eKursus om Det Kgl. Biblioteks Billedsamling, som Flora Danica er en del af. Ekurset giver en god introduktion til at komme i gang med at bruge Flora Danica.

Indholdet
Plancherne blev udgivet i en håndkoloreret udgave samt i en ukoloreret 'billig'udgave. Hoveddelen af værket - den del, man normalt tænker på, når man nævner Flora Danica - består af 51 hæfter + 3 supplementshæfter med i alt 3.240 kobberstukne tavler med afbildninger i folioformat af alle de planter, som forekom vildtvoksende i riget.

Link til Flora Danica

Link til ekursus om Det Kgl. Biblioteks Billedsamling med guidning til Flora Danica

Comments (0)