Skip to main content
Faktalinkartikel om vedvarende energi

Ny artikel: Vedvarende energi

Siden industrialiseringen i 1800-tallet har især de vestlige lande haft et omfattende forbrug af fossile brændstoffer. Man kan sige, at den udvikling med vækst og velstand, vi har haft de seneste århundreder, bogstaveligt talt er blevet drevet frem af kul, olie og gas. Det er de fossile brændstoffer, der har fået kraftværkerne, fabrikkerne og transporten til at snurre. Men det er også de fossile brændstoffer, der er årsag til den omfattende udledning af drivhusgasser i form af fx CO2, som forandrer Jordens klima. For at begrænse klimaforandringerne er det nødvendigt at omlægge energiproduktionen til vedvarende energikilder, der ikke udleder drivhusgasser og har den fordel, at de ikke slipper op. Det kan bl.a. være energi fra vindmøller eller solceller, men det kan også være fra vandkraft eller fra biomasse. Udviklingen og udbygningen af vedvarende energikilder står højt på dagsordenen for at nå Parisaftalens mål for CO2-reduktion.

Læs mere i artiklen ”Vedvarende energi”