Gå til hovedindhold
Ny mulighed for fleksible kvoter

Ny mulighed for fleksible kvoter

eReolen har i samarbejde med Kombit, DBC, Publizon og Systematic udarbejdet et nyt setup, som gør det muligt for landets biblioteker at differentiere bibliotekernes lokale kvoter – f.eks. på eReolen – til forskellige brugergrupper. Muligheden for de nye fleksible kvoter gælder både adgangs­styring til selve ressourcen og antallet af lån.

Udarbejdelsen af løsningen er udsprunget af eReolens to projekter ”Ældre, livskvalitet og digitale bøger” og ”BørnehaveReolen”, idet begge projekter oplevede et behov for at kunne tildele bestemte brugergrupper en anden kvote end kommunens generelle kvote for lån af ebøger og lydbøger.

Hvad er mulighederne med den nye løsning?

Hensigten med den nye løsning var oprindeligt at gøre det muligt for biblioteket at tilbyde forskellige institutionsbrugergrupper som fx børnehaver, plejehjem og BK-lånere en mere fleksibel løsning, hvor biblioteket særskilt vurderer, hvor mange samtidige lån de enkelte institutionstyper skal tildeles. Derfor er løsningen også blevet kendt som institutionsloginløsningen i udarbejdelsesperioden. Den endelige løsning er dog endt med at kunne tilgodese langt flere brugergrupper end bare institutioner. Bibliotekerne får med løsningen en ny mulighed for at lave individuelle og fleksible kvoter til de brugergrupper, de måtte ønske.

Hvordan fungerer det?

Hvis biblioteket ønsker at anvende løsningen, skal hvert enkelt bibliotek selv foretage de nødvendige opsætninger i både FBS og PubHub.

Vejledning til opsætning af løsningen i FBS og PubHub gøres tilgængelig i slutningen af marts, når vi lancerer løsningen på siden: https://ereolen.dk/institutionslogin

Kommende webinar for lancering

Hvis du ønsker at høre mere de fleksible kvoter og de muligheder, løsningen giver dit bibliotek, kan du se webinaret, som blev afholdt den 14.april 2023, hvor vi præsenterede løsningen. Via Centralbibliotek.dk kan du desuden læse nærmere om webinarets indhold: https://centralbibliotek.dk/e-l%C3%A6ring-mdato/ereolen-fleksible-kvoter-og-adgangsstyring-til-digitale-l%C3%A5n