Skip to main content
En bunke mønter og en hundrede-kroneseddel

Penge

Helt fra menneskehedens oprindelse har vi handlet med hinanden og byttet enheder af bestemte værdier. Først var disse enheder husdyr, siden blev det guldmønter og pengesedler, som kunne standardisere værdien og gøre det lettere at handle med hinanden. I takt med den økonomiske udvikling i samfundet har penge fået flere funktioner. Foruden at være et betalingsmiddel bruges penge også som måleenhed og som middel til at opbevare værdier. I dag eksisterer under fem procent af verdens penge som fysiske mønter og sedler, mens langt størstedelen er skabt, fordi centralbanker og private banker kan udstede lån. Den globale finanskrise i 2008 og en række bankskandaler har givet store knæk i tilliden til pengevæsnets institutioner. De seneste år har der været meget opmærksomhed på såkaldte kryptovalutaer som bitcoin, og de kan måske komme til at rokke ved hele fødekæden i det traditionelle banksystem.

Læs mere i artiklen ”Penge”