Skip to main content
Pointbaseret skala til lån på Filmstriben

Pointbaseret lånemodel

Fra 1. juni bliver der indført en ny model for lån af film hjemmefra på Filmstriben. Modellen skal give en større fleksibilitet for både brugerne og biblioteket.

I den nye model stiller bibliotekerne et antal point til rådighed for brugerne, i stedet for som i dag et antal lån. Hver film tildeles en værdi mellem 1 og 4 point, og brugerne kan så selv vælge, hvordan de ønsker at bruge deres point. Brugerne vil typisk skulle bruge 4 point for at se en spillefilm, længere dokumentarfilm kræver 3-4 point, mens forskellige kort-, animations- og dokumentarfilm af op til 30 minutters varighed vil være pointsat til 1-2 point.

Brugerne kan ikke overføre ubrugte point fra en måned til den næste, ligesom de heller ikke kan overføre lån i dag. Hvert enkelt bibliotek kan stadigvæk sætte et økonomisk loft for det samlede forbrug, således at der lukkes for udlån resten af måneden, hvis dette rammes. 

Ved skiftet ændres nuværende antal lån pr. bruger automatisk til det tilsvarende antal point. Hvis biblioteket i dag fx har sat "Brugers lån pr. md." til 4, ændres dette til 16 point. Det er ikke nødvendigt for biblioteket at foretage sig noget i den forbindelse, medmindre man ønsker at justere antallet af point, den enkelte bruger skal have til rådighed.

Forventningen er, at modellen gør det muligt for bibliotekerne at styrke formidlingen af fx dokumentarfilm og formidling af film til børn og skaber en tæt sammenhæng mellem bibliotekets forbrug, brugernes filmvalg og DBC's afregning overfor rettighedshaverne. Modellen imødekommer ligeledes et ønske fra småbørnsforældre om at kunne låne små animationsfilm uden at skulle bruge et lån.

Filmene bliver som udgangspunkt inddelt i 4 pointkategorier:

  • Film og udvalgte dokumentarfilm med almindelig spillefilmslængde: 4 point

  • Dokumentarfilm over 30 minutter: 3 point

  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 30 minutter: 2 point

  • Kort-, dokumentar- og animationsfilm op til 15 minutter: 1 point

 

Comments (0)