Skip to main content
Filmstriben logo

Samme film startes samtidig

Vi har fået nogle forespørgsler om det fænomen, at den samme film startes mange gange lige efter hinanden, ofte om formiddagen. Det skyldes, at skolerne i disse Coronatider i nogle tilfælde, i stedet for at gå i bio med eleverne med DFI’s undervisningsmateriale som baggrund, vælger at bede eleverne se filmen på Filmstriben. Og derfor forekommer der mange på hinanden følgende visninger af den samme film.

Comments (0)