Skip to main content
Skolen for Fremtidens Helte er aflyst

Skolen for Fremtidens Helte aflyst

Efter lange overvejelser har gruppen bag projektet "Skolen for Fremtidens Helte" besluttet IKKE at gennemføre det ellers planlagte forløb i 2019. Biblos projektgruppe har sammen med Medierådet og Center for Digital Dannelse arbejdet stenhårdt for at udvikle og gennemføre forløbet, men der ligger væsentlige grunde til beslutningen:
Biblo er en væsentlig del af en større DDB-undersøgelse af det digitale børneområde på bibliotekerne i 2019. Biblo kan i den henseende forvente væsentlige ændringer til 2020, og det skaber uvished om Biblos mål og midler for 2020. Da Skolen for Fremtidens Helte udgør en betydelig investering fra Biblos side, er der en for stor sandsynlighed for, at forløbet ikke vil kunne gentages i 2020. Dette også set i lyset af, at det ikke lykkes at skaffe fondsmidler til projektet i 2019.
Arbejdet med projektet har givet projektgruppen mere viden om hele området, og det står klart, at mange store aktører er i gang med lignende projekter. Nogle af dem med betydelige fondsmidler i ryggen. Biblo har som organisation stor erfaring i at samarbejde med andre organisationer og vurderingen er, at Biblos midler får bedst effekt, hvis der arbejdes med samarbejdspartnere med egne forløb, som kan inddrages i en bibliotekskontekst.

Comments (0)