Skip to main content
eReolen app-ikon

Vejledning af eReolens brugere

eReolens support modtager hver uge rigtig mange henvendelser fra brugere, der oplever spørgsmål og tekniske problemer i forbindelse med brugen af eReolen. Spørgsmålene fordeler sig sådan:

 

Supporthenvendelser til eReolen, cirkeldiagram

 

Som det fremgår drejer mere end 40% af henvendelserne sig om lånerforhold og generel information, fx om lånerens og bibliotekets kvoter, aflevering, brugernavn og adgangskode m.m.

Det er spørgsmål, som I på bibliotekerne sagtens kan hjælpe med at besvare, og vi vil derfor gerne opfordre til, at I hjælper med at informere brugerne om den generelle brug af eReolen. Det vil nemlig betyde, at jeres lokale brugere vil opleve en endnu bedre service i forbindelse med brugen af eReolen, og samtidig vil vores support få frigjort tid til hurtigere at løse de forskellige tekniske spørgsmål, som kun de kan hjælpe med.

 

Ny reader / player

Omkring 8 % af henvendelserne drejer sig om problemer vedrørende eReolens reader/player. Hvis I oplever spørgsmål fra brugerne om dette, må I meget gerne informere om, at der er en ny reader/player på vej, der vil løse mange af de mest almindelige problemer og ønsker:

Player:

  • Betjening fra headset: Mulighed for at styre afspilningen fra headset
  • Sæt bogmærke i lydbogen: Mulighed for at sætte et bogmærke på det sted brugeren befinder sig
  • Bogmærkeoversigt: Liste over bogmærker, og hvor i lydbogen de er sat
  • Indstil afspilningshastighed: Vælg mellem flere hastigheder
  • Styring udenfor app: På iOS vil appen kunne styres via kontrolcenteret og på Android via notifikationsmenuen
  • Sleep timer: Mulighed for at indstille en afspilningsperiode, hvorefter afspilningen automatisk stopper

Reader:

  • Tilpasninger gemmes: Indstilling af skriftstørrelse, nattilstand etc. gemmes mellem sessioner pr. device
  • Valg af font: Lader brugeren vælge mellem prædefinerede fonte
  • Indstil linjeafstand: Mulighed for at justere afstanden mellem linjerne i e-bogen
  • Visuel indikation af hvor langt man har læst med mulighed for at navigere

 

Appens player opdateres sidst på sommeren, da det er mest efterspurgt hos brugerne. Dernæst opdateres readeren sidst på året.

 

Udfordringer med afspilning og download af lydbøger på Android 9-enheder

Flere Android-brugere oplever, at afspilningen af lydbøger enten hakker eller stopper helt. Flere brugere oplever også at dette sker, når de downloader titler og i mellemtiden åbner en anden app eller slukker for skærmen mens et download er i gang. 

Problemet skyldes strømsparefunktioner, hvor man fra producenternes side forsøger at give den bedst mulige batterilevetid. Dette gøres f.eks. ved at lukke for apps når enheden går i strømsparetilstand eller ved at skrue ned for telefonens ressourcer.Umiddelbart er udfordringerne knyttet til den seneste version af Android styresystemet, version 9. Denne strømsparefunktion på Android-telefoner påvirker både brugere af eReolens gamle og nye Android-app.

Disse udfordringer under afspilning og download kan i visse tilfælde løses ved at ændre strømspareindstillingerne på Android-telefonen. Det bør fremgå af brugsvejledningen til Android-telefonen, om og hvordan man kan ændre strømspareindstillingerne.

Hvis løsningen med at ændre i strømspareindstillingerne ikke løser udfordringen med afspilning/download af lydbøger tilstrækkeligt, kan Android-brugerne alternativt anvende eReolens hjemmeside til at streame lydbøgerne fra. Hjemmesiden understøtter dog ikke download og offline afspilning af materialer.

Det forventes at afspilning/download-udfordringen løses, når den nye player lanceres sidst på sommeren.

Læs mere om hvordan I kan hjælpe brugerne med afspilning/download-udfordringen her. Siden opdateres løbende.

Comments (0)