Gå til hovedindhold
500.000 unikke brugere på eReolen

500.000 unikke brugere på eReolen

Udviklingen i anvendelsen af eReolen

Året er ved at være omme, og der bliver læst og lyttet til digitale bøger som aldrig før. I november kunne eReolen fejre, at en halv million unikke brugere nu har glæde af tjenesten. Til sammenligning havde vi 442.000 brugere i hele året 2018. Væksten ses også tydeligt i udlånet af både e-bøger og lydbøger. Den estimerede vækst fra 2018-2019 ligger på landsplan for e-bøgerne på 41% og for lydbøger på 30%. Den markante fremgang i anvendelsen af e-bøger hænger sammen med, at udlånet til skolebørn via eReolen Go er stærkt stigende, og at det især er e-bøger, børnene låner.

Antallet af biblioteker/kommuner, der tilslutter sig eReolen Go, er steget til 51, og der kommer løbende nye skoler til. 848 skoler benytter tilbuddet, og 335.000 børn har adgang. Antallet af unikke brugere ligger på ca. 78.000, og der forventes en vækst i antal lån fra 2018 til 2019 på 88%.

Også udlånet på eReolen Global udvikler sig flot, og her er der tale om en forventet vækst i antal udlån fra 2018-19 på 43%. Denne udvikling hænger sammen med integrationen af Global i eReolen, der blev implementeret i efteråret 2018, og som har synliggjort de engelske titler meget og givet mulighed for en lettere formidling af bøgerne. eReolen Global er dog her i efteråret belastet af mange reservationer, hvilket vi håber at kunne afhjælpe efter nytår.