Skip to main content
Kim Blæsbjerg og Peder Frederik Jensen

DR Romanprisen 2024

Med Kim Blæsbjergs ’De bedste familier’ og Peder Frederik Jensens ’Rans vilje’ er to fremragende historiske romaner nomineret til næste sæson af Romanprisen.

Læs chefredaktør Lise Vandborgs artikel.

Der er lagt op til samtaler om både fortiden og nutiden, når bibliotekernes mange romanlæseklubber skal mødes og diskutere De bedste familier og Rans vilje til vinter. De to romaner tager begge afsæt i skelsættende begivenheder i den danske historie, henholdsvis flytningen af Cheminova til Vestjylland i 1953 og flodbølgen i Syddanmark i1872.

Forfatterne viser med afsæt i forskellige historiske begivenheder konsekvenserne, når mennesket forsøger at gøre sig til herre over naturen og giver dermed også nye perspektiver på den aktuelle klimadebat. Desuden berører begge bøger eksistentielle dilemmaer i forhold til kærlighed, magt, ensomhed og længsel.