Skip to main content
Driftsmidler til 2022 og 2023

Driftsmidler til 2022 og 2023

Litteratursiden har fået driftsmidler til 2022 og 2023 fra Slot- og Kulturstyrelsen. Samtidig er Litteratursidens bestyrelse gået i gang med at tale om, hvordan Litteratursiden kan integreres i foreningen Det Digitale Folkebibliotek – en drøftelse, der vil blive taget hul på med foreningens bestyrelse i det nye år.

Litteratursidens bestyrelse har derfor også besluttet, at der afholdes en fælles generalforsamling for 2021-22 i marts ’22. Vi forventer på det tidspunkt at have mere viden om Litteratursidens fremtidige organisering og finansiering som del af Det Digitale Folkebibliotek. 

Comments (0)