Gå til hovedindhold
Faktalink kan du nu læse om Biodiversitet

Faktalink: Biodiversitet

Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse. I dag er biodiversiteten mange steder truet, fordi arter uddør, når store arealer udnyttes intensivt til landbrug, skovbrug, bebyggelse, infrastruktur og produktion. 

Ifølge Verdensnaturfonden WWF er biodiversiteten i kraftig tilbagegang globalt og bestandene af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr samlet set faldet med 58% siden 1970. 

Læs hele artiklen på Faktalink

Foto: Karsten Schnack / ritzau/scanpix