Skip to main content
Forlagsaftaler 2020

eReolens nye forlagsaftaler 2020

Alle store og mellemstore forlag fortsætter på eReolen i 2020. De små forlag har vi ikke den samme kontakt med, men vi har ikke hørt om frafald. Alt i alt skulle der derfor kun komme flere og flere titler på eReolen i 2020.

De store forlag har stadig adgang til licensmodellen for op mod halvdelen af deres katalog, men erfaringen viser, at titler i licensmodel er aftagende. Ligeledes har de ret til i nogen grad at friholde voksenlydbøger fra eReolen, men erfaringen viser, at de øger andelen.

Årets abonnementsaftaler

Der er tegnet abonnementsaftaler, så ca. 23.500 titler ligger i abonnement i 2020 mod ca. 19.800 i 2019, hvilket giver ca. 20% stigning i udbuddet af titler. Abonnementsprisen er dog kun steget små 6%. Bestyrelsen har valgt at fastholde 80/20-fordelingen, der har været gældende de sidste par år. Det vil sige, at 80% af abonnementsprisen er beregnet på grundlag af relativt indbyggertal, mens 20% er beregnet på grundlag af relativt udlån i 2019.

Antallet af faglitterære podcasts stiger jævnt og vil også i 2020 indgå i abonnementsbetalingen.

Nye modeller for e-bøger

I 2020 vil der fremadrettet kun blive afregnet e-bøger, der bliver åbnet. 12-15% af e-bøgerne bliver lånt, men aldrig åbnet. Samme mekanisme er endnu ikke indført for lydbøgernes vedkommende.

Ligeledes bliver der kun afregnet halv pris for korte voksenlydbøger og halv pris for alle korte e-bøger. Der er forskellige grænser for ”kort” på voksen- og børnebøger.

Comments (0)