Skip to main content
Coverbillede ny digital forening på vej

Ny digital forening på vej

På mandag d. 4. maj er der stiftende generalforsamling for den nye forening, der skal omfatte DDB og fra 2021 også Foreningen eReolen. På sigt vil de øvrige nettjenester også blive en del af foreningen.

Statens udtræden af DBC i 2019 gav anledning til at drøfte en ny organisering af opgaverne i Danskernes Digitale Bibliotek. KLs bestyrelse har nu endeligt besluttet, at DDB ophører i sin nuværende organisering. Forslaget om at danne en ny forening er anbefalet af den arbejdsgruppe, som styregruppen for DDB nedsatte i 2019.

Foreningens opgave bliver at:

  • drive og udvikle bibliotekernes app
  • drive og udvikle bibliotekernes CMS
  • opgradere DDB CMS
  • drive og udvikle statistikløsning (FAKTOR)
  • forhandle og administrere digitale ressourcer, fx Infomedia o.l.
  • udvikle ny digital børneløsning
  • realisere visionen om Det Sammenhængende Bibliotek
  • sikre adgang til og formidling af e-bøger og netlydbøger gennem eReolen, eReolen GO! og eReolen Global.

Proces for foreningsdannelsen

Den stiftende generalforsamling for den nye forening finder sted den 4. maj. På grund af den nuværende situation omkring COVID-19, er formatet for den stiftende generalforsamling tilpasset omstændighederne, så generalforsamlingen bliver gennemført i et mindre format og afviklet digitalt. Generalforsamlingen vælger en midlertidig bestyrelse.

På en ekstraordinær generalforsamling senere på året vælges repræsentanter til den blivende bestyrelse.

Man kan læse mere om foreningens formål, retsgrundlag og styring på Bibliotekschefforeningens hjemmeside: https://bibchef.dk/ny-digital-forening

Comments (0)