Skip to main content
Adam O

Nyt portræt: Adam O

Adam O. beskæftiger sig i sit forfatterskab med mange forskellige tematikker, blandt andre venskab, samfundets indretning, retfærdighed og modstand. Fælles for temaerne er, at de tager afsæt i barnet og barnets oplevelser og erfaringer. De fleste voksne skildres som svigefulde, selvoptagede og ureflekterede. De er sjældent til at regne med, og derfor må børnene stole på sig selv og på hinanden i stedet.

Læs mere om Adam O’s forfatterskab https://forfatterweb.dk/adam-o

Comments (0)