Skip to main content
eKurser.nu

Kommende kampagnetemaer

eKurser.nu fik i sommeren 2019 bevilling frem til udgangen af juni 2021, og nu i fuld gang med at planlægge nye ekurser og kampagner samt opdatere de gamle kurser.

6 temaer vil få det primære fokus i den kommende periode:

Bæredygtighed: Et tema der i bibliotekssektoren i øjeblikket har stor bevågenhed i form af personaletemadage og webinarer, og man diskuterer, hvordan bibliotekerne spille en rolle, således at borgerne bliver endnu bedre i stand til at gøre en forskel? eKurser.nu vil her give et bud på konkret formidling om apps og portaler/hjemmesider der omhandler grøn omstilling, fx undgå madspild, sankning, samkørsel og klimaregnskab.

Hjælp til opgaveskrivere på ungdomsuddannelser: Her er det ofte en stor opgave for bibliotekerne og en udfordring at gøre servicen ensartet over hele landet. Med en bred vifte af formidlingskurser om søgestrategi, bibliotekernes tilbud af licenser og relevante digitale arkiver samt kildekritik, vil eKurser være et ensartet tilbud fra bibliotekerne.

Digital kulturarv: Temaet skal vise bredden af digitale materialer på KB, som der er fri adgang til. KB tilbyder nemlig flere kulturarvstilbud, og eKurser vil formidle de mest brede tilbud: Billedsamlingen, Danmark set fra luften, Danmarks breve, DOD (digitalisering af bøger og noder før 1920) samt Mediestream.  I temaet vil eKurser.nu vise, hvordan tilbudene kan give mening for borgerne uanset om de vil grave i deres egen slægt, er litteratur-, historie- eller musikinteresserede, eller er dem, der skal have avisforsider til fødselsdagsfester.

It-sikkerhed: Et tema der gennem flere år har været gennemgående for eKurser.nu. Da dette er et område, der hele tiden ændrer sig, vil eKurser.nu igen have fokus på kurser om sikre kodeord, opdatering af styresystemer, sikkerhedskopier, falske mails, og køb på nettet.

Fake news og kildekritik: Bibliotekerne er optaget af, hvordan vores brugere kan hjælpes med at navigere i et stadigt større informationsflow. Her vil eKurser.nu komme med konkrete anvisninger på, hvordan man kan blive kritisk en mediebruger, som kan sortere i medieindholdet og spotte sandt og falsk. Her er vinklen, at det kræver it-færdigheder at spotte de falske nyheder på nettet. For den unge målgruppe kræves dannelse i at det er moralsk forkert at dele falske nyheder. Og for den ældre målgruppe at give forståelse for baggrunden for at fake news er stort på nettet.

Børn og læsning: Her bliver indholdet primært bibliotekernes tilbud eReolen-Go som kanal til at give børn læselyst og gode skærmvaner. Temaets målgruppe er forældre og evt. bedsteforældre, som vil påvirke deres børn/børnebørn til at få den gode læseoplevelse. Men det kræver både kendskab til ressourcen og teknisk vejledning.

Comments (0)