Skip to main content
Undersøgelse blandt biblioteksansatte

Undersøgelse af formidlingen

307 biblioteksansatte har svaret på en undersøgelse om deres viden om og formidling af e-læringsportalen ekurser.nu. Undersøgelsen blev foretaget i form af en Survey Exact-undersøgelse udsendt i februar/marts 2019.Tidligere har en lignende undersøgelse været foretaget i september 2017, og danner et sammenligningsgrundlag.

Resultaterne af undersøgelsen viser bl.a. at kendskabet til ekurser.nu blandt de biblioteksansatte er steget markant siden sidste undersøgelse. I 2017 var der kun 30%, der svarede ja til at de kendte portalen. I dag svarer 83 % ja, til at de kender portalen.

37 % af de forespurgte abonnerer på det særlige nyhedsbrev om ekurser.nu for formidlere, og 67 % af dem, der ikke abonnerer, svarer, at de ikke vidste nyhedsbrevet eksisterede. Nogle har valgt at få deres information fra NetbibNyt, og derfor fravalgt det særlige nyhedsbrev fra ekurser.nu.

32 % benytter aldrig eKurser. Heraf 40 % fordi de glemmer det (I 2017 var det 72 % der glemte det), og 33 % fordi de ikke synes indholdet på ekurser.nu er anvendeligt (I 2017 gav 0 % forklaringen at indholdet ikke er anvendeligt).

53 % af respondenterne finder at formidlerpakkerne, som er tilknyttet de tematiske kampagner, er brugbare i formidlingen, og 4 % svarer, at fomidlingspakkerne ikke er anvendelige.

Ovenstående er et lille udpluk af resultaterne. Samlet er det et værdifuldt afsæt for eKurser's redaktion i bedre at målrette og korrigere indsatsen, med henblik på at gøre biblioteksansatte til ambassadører for ekurser.nu over for borgerne. Stor tak til alle der bidrog i undersøgelsen!

 

Comments (0)