Skip to main content

Meningsmålinger

Nyt fakatalink: Meningsmålinger er blevet et vigtigt redskab, der kan påvirke både den offentlige diskussion og den politiske beslutningsproces. Spørgsmålet er, om medierne refererer meningsmålinger troværdigt og kritisk.
[...]

Socialisme

Nyt Faktalink: Socialisme betegner både en samfundsorden, hvor produktionsmidlerne er kollektivt ejet, og en bevægelse, der arbejder for at frembringe denne samfundsorden. Begrebet er blevet brugt siden slutningen af det 18. århundrede.
[...]

Citizen science

eKurser er i fuld gang med at filme næste tema, der handler om bæredygtighed. Her er det Stine Ravn Harlou, som er bibliotekar i Vejle. Hun er ved at producere en film om Citizien science.

[...]